Zasady Dobrych Praktyk (KPF) - Hapi Pożyczki

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

hapipożyczki należą do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców powstała 27 października 1999 roku i skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, zarządzających wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej.

Zasady Dobrych Praktyk

Zasady Dobrych Praktyk to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich, będące Członkami Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców.

hapipożyczki w swej działalności stosują Zasady Dobrych Praktyk. Z zasadami tymi można zapoznać się TUTAJ.

Audyt Etyczny

hapipożyczki pomyślnie przeszły audyt etyczny i uzyskały, wskutek tego certyfikat etyczny, który jest ważnym elementem budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

Komisja Etyki

W ramach KPF dziła także Komisja Etyki.

Komisja Etyki została powołana w czerwcu 2005 roku przez Walne Zebranie Członków KPF. Wybierana jest na dwuletnią kadencję. Obecna kadencja rozpoczęła się w czerwcu 2017 roku. Obecnie Komisja składa się z 12 osób. Głównym zadaniem, jakie zostało postawione przed Komisją jest stanie na straży przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk przez zrzeszone przedsiębiorstwa. Nie jest to jednak jedyne zadanie stojące przed Komisją. Jest także organem opiniotwórczym, z którym konsultowane są wszelkiego rodzaju dokumenty (np. Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego) i publikacje (np. poradnik „Jak pożyczać pieniądze”) przygotowywane przez KPF, lub w tworzeniu których KPF bierze udział. Komisja odpowiedzialna jest również za opracowywanie zmian w wewnętrznych dokumentach Konferencji. Komisja realizuje swoje podstawowe zadanie poprzez rozpatrywanie skarg konsumenckich na działania członków KPF naruszających Zasady Dobrych Praktyk. Każdy z Klientów ma możliwość złożenia wniosku do Komisji Etyki KPF o zbadanie zgodności danej praktyki biznesowej z Zasadami Dobrych Praktyk KPF (ZDP) - szczegóły dotyczące składania takiego wniosku można znaleźć TUTAJ