Polityka prywatności

Wstęp

Chronimy prywatność osób odwiedzających naszą witrynę internetową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. – dalej „Ustawa"). Prosimy o zapoznanie się z zasadami, według których przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Informacje uzyskiwane o użytkowniku

Udostępniają nam Państwo wyłącznie te dane, które posłużą nam do świadczenia żądanej usługi. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przechowywane dłużej niż to konieczne w celu świadczenia usługi bądź dłużej, niż to wymagane w świetle obowiązujących przepisów. Dane wpisywane przez Państwa w formularzu online chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Ujawnianie danych użytkownika podmiotom trzecim

Państwa dane mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku, gdy będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa lub wyrażą Państwo na to zgodę i zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Państwa praw. Odbiorcami danych mogą być w szczególności biura informacji gospodarczej oraz podmioty z grupy International Personal Finance, z siedzibą No. 3 Leeds City Office Park, Meadow Lane Leeds, West Yorkshire, LS11 5BD, Wielka Brytania (za zgodą).

Państwa dane mogą być powierzone do przetwarzania innym podmiotom, w trybie art. 31 Ustawy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane. W powyższym trybie dane mogą zostać powierzone firmom pocztowym, windykacyjnym, utrzymującym systemy informatyczne oraz archiwizacyjnym.
W celu świadczenia usług możemy korzystać z usług Spółek z grupy kapitałowej International Personal Finance, z siedzibą No. 3 Leeds City Office Park, Meadow Lane Leeds, West Yorkshire, LS11 5BD, Wielka Brytania i powierzać przetwarzanie danych osobowych tym podmiotom.

Ponadto, dane na temat użytkowników naszej witryny oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

Cookies

Podczas wizyt na naszej stronie, na Państwa komputerze zapisywane są fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi, zwane Cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. W przypadku wyłączenia funkcji Cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne.

Strona używa Google Analytics oraz innych narzędzi analitycznych, które pomogą w zbadaniu, jak użytkownicy korzystają z tej witryny. Narzędzia te wykorzystują Cookies w celu zbierania standardowych informacji o logowaniu oraz zachowaniach użytkowników. Informacje, które Cookies generują o Państwa aktywności na stronie (włącznie z adresem IP) są przesyłane do Google. Informacje te są następnie wykorzystywane do oceny sposobu korzystania ze strony przez użytkownika oraz do opracowania raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie. IPF Polska nigdy nie użyje wspomnianych wyżej narzędzi analitycznych (nie pozwoli na to również osobom trzecim) w celu śledzenia lub zbierania danych osobowych osób odwiedzających witrynę.

Nie będziemy łączyć danych zebranych na tej stronie z żadnymi danymi osobowymi z innych źródeł, o ile wspomniane wyżej informacje nie zostaną jawnie zamieszczone przez ich właściciela lub ich właściciel nie wyrazi na to zgody.

Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby dostawać powiadomienia o o otrzymywaniu Cookies lub żeby przeglądarka blokowała wysyłanie Cookies. Dla przykładu w przeglądarce internetowej o nazwie Internet Explorer celem odmowy zapisywania plików Cookies należy wybrać opcję "Narzędzia"/"Opcje internetowe"/"Prywatność"/"Zaawansowane"/"Zablokuj pliki Cookie". Posługując się tą samą przeglądarką internetową można również skasować pliki Cookies znajdujące się na komputerze poprzez opcję "Narzędzia"/"Opcje internetowe"/"Ogólne"/"Usuń pliki Cookie".

Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu służącym do przeglądania stron internetowych, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu służącym do przeglądania stron internetowych i oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

Czat

Czat to usługa, umożliwiająca interakcję użytkowników w czasie rzeczywistym za pośrednictwem strony internetowej www.hapipożyczki.pl (usługodawca) podczas której konsultant oferuje produkty kredytowe oraz pomaga w prawidłowym złożeniu aplikacji przez Klienta i udziela wyjaśnień dotyczących warunków umowy pożyczki. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem strony www.hapipożyczki.pl na której możliwe jest otwieranie okna rozmowy.

Usługodawca podczas usługi czatu zbiera następujące dane użytkownika (klienta): imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, które użytkownik wprowadza w oknie czatu. Podczas wykonywania usługi, na Państwa komputerze zapisywane są fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi, zwane Cookies (patrz powyżej).
IPF Polska spółka z o.o. przetwarza wszystkie dane osobowe zebrane o użytkowniku podczas wykonywania usługi czatu wyłącznie w celach serwisowych. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

Osoby nieletnie

Z niniejszej witryny korzystać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. Korzystanie z witryny przez osoby niepełnoletnie jest zabronione.

Kontroler zgodności w zakresie ochrony danych osobowych

W celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas bądź w celu uzyskania dostępu lub możliwości poprawienia takich danych zgodnie z przepisami Ustawy, prosimy o kontakt pod adresem bok@hapipozyczki.pl

Zastrzegamy możliwość zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie aktualnej treści na tej stronie.